ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 105 ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ T.K. 142-35 ΤΗΛ. 2719239 FAX. 2717998